Eвропейска диплома на EСПЕН по Клинично Хранене и Метаболизъм

През последните 10 година образователната дейност на ЕСПЕН се развиваше постоянно. Интернет-базираната LLL (life-long learning) програма e разработена с цел обучаване на медицинските професионалисти в областта на нутривната оценка и терапия.

От 2005 г. досега са регистрирани повече от 5500 потребителя, а в организираните курсове са взели участие около 7000 участници. Големият интерес е потвърждение за необходимостта от такава програма.

По време на конгреса на ЕСПЕН в Ница през месец септември 2010 г. беше проведен първият изпит на участниците, завършили успешно необходимите онлайн и организирани курсове. Издържалите участници получиха европейска диплома от ESPEN по Клинично Хранене и Метаболизъм, включваща кредитни точки от Съза на Европейските Медицински Специалисти и призната като Продължаващо Медицинско Образование (Continuous Medical Education, CME) в повечето страни.

ESPEN Diploma

XVIIти Конгрес по Анестезиология и Интензивно Лечение с международно участие 27.X – 30.X. 2011 г., Новотел Пловдив.

 

anest17kongres1 anest17enr

Изтегелте брошурата

Download the brochure in English

 

Дружество на анестезиолозите в България
България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788; факс: +35929226053
ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg
Председател: доц. Николай Петров, дм

 

Уважаеми участници,

Предлагаме на Ваше внимание условията за участие в

XVIIти Конгрес по Анестезиология и Интензивно Лечение с международно участие

27.X – 30.X. 2011 г., Новотел Пловдив.

Организатор на конгреса – „Новотел Пловдив”

Контакти: Златина Георгиева, +359 32934481, +35932934163, +35932934136
reservation@novotelpdv.bg, sales@novotelpdv.bg

Задължителна такса регистрация

 

Регистрация до 15.VI.2011

Регистрация след 15.VI.2011

Лекари

60.00 лв

80.00 лв

Медицински сестри

20.00 лв

30.00 лв

 

Такса регистрация дава правото на:

конгресни материали
поименен бадж
достъп до конгресните зали и изложбената площ
официално откриване и Welcome коктейл
празнична вечеря
кафе - паузи

 

Срок за подаване на резюмета: 30.VI.2011, e-mail: ccbulg@abv.bg

Резюметата се подават на български и английски език във формат MS Word, шрифт Arial, размер 10 pt, разстояние между редовете 1,5. Дължината е до 250 думи. Моля, подчертайте името на презентатора.

Постерите са с размери: ширина 85 cm и височина 120 cm.

За контакти: д-р Десислава Зидарова, desi_zidarova@yahoo.com, +359887961329
д-р Кристина Бучкова, christina.boutchkova@gmail.com, +359889230193

 

Настаняване в “NOVOTEL PLOVDIV” 5*

Легло в двoйнa стая – 52.50 лв
Единична стая – 75.00 лв ( до изчерпване на легловия контингент)

 

Условия за резервации:

Резервация и такса регистрация се правят поименно за всеки участник и се приемат директно в Новотел Пловдив в писмен вид (чрез факс или и-мейл).Считат се за валидни само след писмено потвърждение с номер на резервация и проформа фактура от оторизиран служител на хотела. След потвърждението е необходимо да бъде извършено плащане на таксата регистрация и резервацията за нощувки по сметките на Новотел Пловдив, изписани по-долу.

Контакти за резервации:

Отдел Маркетинг & Продажби

Тел: + 359 32 934 163
+ 359 32 934 136

 

Факс: + 359 32 934 346
+ 359 32 934 160

E-mail: reservation@novotelpdv.bg
sales@novotelpdv.bg

 

Банковите детайли, по които може да направите превод са следните:

“СИНЕРГОН ХОТЕЛИ” АД
гр. Пловдив
ул.”Златю Бояджиев” №2

Банка – “Райфайзенбанк България” ЕАД
IBAN лева: BG71RZBB91551036918609
IBAN евро: BG21RZBB91551436918603
BIC/SWIFT: RZBBBGSF


Изтеглете тази информация на Български Download this information in English

 

Румънското дружество по анестезиология и интензивно лечение (SRATI) организира 37 конгрес по анестезия и интензивно лечение с международно участие от 11 до 15 ти май 2011 в Синая – Румъния.Румънското дружество по анестезиология и интензивно лечение (SRATI) организира 37 конгрес по анестезия и интензивно лечение с международно участие от 11 до 15 ти май 2011 в Синая – Румъния.

За повече информация http://www.sraticongres.ro/EN/

 

Гръцкото дружество по анестезиология (HSA) организира 19-ти Общогръцки конгрес по анестезиология от 12 до 15 май 2011 г., в Александруполис, един красив град в северната част на Гърция.Организационният и Научният комитети ще оценят, ако предаде/придвижите приложената „Научна програма” на Вашето национално дружество с молба да информира своите членове, като обяви конгреса в сайта си, списание или друг начин, който Дружеството мисли за подходящо. Повече информация може да намерите на http://www.anaesthesia2011.gr/ ; http://www.anaesthesia2011.gr/en_site/en_index.html.


Очакваме да приветстваме нашите европейски колеги през идния май,


С най-добри пожелания,

Prof. Helen Askitopoulou, Dr Helen Mavrommati,

Председател на Научния комитет Президент на Конгреса

Посетители

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism