Eвропейска диплома на EСПЕН по Клинично Хранене и Метаболизъм

През последните 10 година образователната дейност на ЕСПЕН се развиваше постоянно. Интернет-базираната LLL (life-long learning) програма e разработена с цел обучаване на медицинските професионалисти в областта на нутривната оценка и терапия.

От 2005 г. досега са регистрирани повече от 5500 потребителя, а в организираните курсове са взели участие около 7000 участници. Големият интерес е потвърждение за необходимостта от такава програма.

По време на конгреса на ЕСПЕН в Ница през месец септември 2010 г. беше проведен първият изпит на участниците, завършили успешно необходимите онлайн и организирани курсове. Издържалите участници получиха европейска диплома от ESPEN по Клинично Хранене и Метаболизъм, включваща кредитни точки от Съза на Европейските Медицински Специалисти и призната като Продължаващо Медицинско Образование (Continuous Medical Education, CME) в повечето страни.

ESPEN Diploma