IV-ти НЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 26-28 Октомври 2012


Програма за конгреса на Български

Програма за конгреса на Английски

За информация вижте тук.