УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                      БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788;

факс: +35929226053

ccbulg@abv.bg

Президент: проф. Николай Петров, дмн

 

                 УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

 

Президент:

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ЧЛ.-КОР. ПРОФ. НИКОЛАЙ ПЕТРОВ, д.м.н.

0887 217 910

e-mail: niki.petrov@abv.bg

Зам. президенти:

доц. Даниела Веселинова Попова, д.м.

0899 713 141

e-mail: danielapopova @ yahoo.com

доц. Регина Комса- Пенкова, д.м.

0887 365 357

e-mail: rkomsa@gmail.com

 

Почетен президент:

 

 

доц. Георги Колев Казанджиев, д.м.  

0888 312 080

e-mail: kazandzhiev@abv.bg

Секретар:

д-р Емил Илиев Кържин

0887 930 056

e-mail: ekargin@abv.bg

Членове:

проф. Димитър Драгомиров Карадимов, д.м.н.

0889 502 774

e-mail: klinika_kail@abv.bg

 

проф. Огнян Георгиев Хаджийски, д.м.н.

0888 420   219

e-mail: burns_hadj@hotmail.com

проф. Проф. Милан Стоянов Миланов, д.м.н.

0888 961   609

e-mail: kail@pirogov.bg

проф. Атанас Георгиев Темелков, д.м.н.

0888 831 683

e-mail: atemelkov@abv.bg

проф. Силви Любчов Георгиев, д.м.

0888 705 224

e-mail: silvi_georgiev@abv.bg

проф. Стоян Георгиев Миланов, д.м.

0888 418 943

e-mail: joromilanov@yahoo.com

проф. Вилиан Христов Платиканов, д.м.

0886 613 461

e-mail: vplat@yahoo.com

проф. Чавдар Стефанов Стефанов, д.м.

0888 434 612

e-mail: ch_stefanov@abv.bg

проф. Никола Николов Владов, д.м.н.

0888 440 565

e-mail: nvladov@yahoo.com

проф. Радко Николов Радев, д.м.н.

0888 455 796

e-mail: prof.radev@abv.bg

доц. Константин Николов Рамшев, д.м.

0887 202 128

e-mail: kramshev@yahoo.com

доц. Георги Енчев Матев, д.м.

0888 351 247

e-mail: matev_g@mail.bg

доц. Крум Сотиров Кацаров, д.м.

0887 303 779

e-mail: krum katzarov@yahoo.com

доц. Христо Стоянов Бозов, д.м.

0886 609 605

e-mail: hr_bozov@yahoo.com

 

Посетители

В момента има 53  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism