EНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ.

 

Кристина Бучкова, Димитър Терзийски, Владимир Пенов*, Николай Петров

Катедра Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, ВМА – София

*Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна Хирургия, ВМА - София

 

Изчерпването на нутритивните резерви на организма води до развитие на малнутриция, увеличаване на заболеваемостта и смъртността, удължаване на болничния престой и не на последно място, до нарастване на разходите. Честотата на малнутрицията и високият риск от развитие на такава по време на болничния престой налагат ранното започване на нутритивна терапия. Ентералният път се предпочита при функциониращ гастроинтестинален тракт. Начинът на хранене и използвания разтвор се определят от клиничното състояние на пациента, очакваната продължителност на нутритивната терапия, проходимостта на чревника и аспирационния риск. Необходимо е ограничаване на периодите на преустановяване на нутритивната терапия, а ефикасността на терапията се определя чрез серийно проследяване на метаболитните параметри.

 Вижте статията тук.

ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ

Кристина Бучкова, Димитър Терзийски, Владимир Пенов*, Николай Петров

Катедра Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, ВМА – София

*Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна Хирургия, ВМА - София

 

През последните 100 години се наблюдава значителен напредък в сферата на клиничното хранене, преди всичко за сметка на развитието на парентералното хранене. Индиректната калориметрия се наложи като златен стандарт за определяне на енергийните и нутритивни нужди. Парентералното хранене има редица усложнения, но ползата от него несъмнено надвишава рисковете при пациентите, които не толерират ентералното хранене. Редовната преоценка на нутритивния статус и мониторирането на пациентите са в основата на отвикването от парентералното хранене и започването на трофично ентерално хранене. Дозите на трите макронутриента (въглехидрати, белтъци и мазнини) се определят индивидуално, на базата на клиничното състояние на пациента. Парентералните разтвори се обогатяват с витамини и микроелементи с цел предотвратяване развитието на дефицити и адекватно осигуряване на метаболитните нужди. Успешното и адекватно парентерално хранене изисква активно участие от всеки член на реанимационния екип.

 Вижте статията тук.

Посетители

В момента има 5  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism