НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ – ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ (ESPEN) – април, 2009

Вижте статията тук.