НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА НУТРИТИВНА ТЕРАПИЯ ПРИ КРИТИЧНО БОЛНИ ПАЦИЕНТИ – АМЕРИКАНСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ (ASPEN) И ДРУЖЕСТВО ПО ИНТЕНЗИВНА МЕДИЦИНА (SCCM), юни 2009 г.

 

 Вижте статията тук.