НАСОКИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПАРЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ – ЕВРОПЕЙСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ (ESPEN) – април, 2009

 

{simpledownload href=PN_int care_bg97.doc} Вижте статията тук. {/simpledownload}