Обръщение на проф. Петров за предстояща конференция

 

Председател: Бригаден генерал
проф. д-р Николай Кирилов Петров д.м.н.

 

България, София 1606, бул. „Свети Георги Софийски” № 3

Катедра Анестезиология и интензивно лечение

Тел.: 02 / 922 5788; 02 / 922 5789, Факс : 02 / 922 6053, е – mail: ccbulg@abv.bg

 

                                                          УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя на ІІІ-та Национална конференция по Парентерално и ентерално хранене /БУЛСПЕН/ с международно участие, който ще се проведе на 14-15 ноември 2014 год. в         гр. София.

Нашата цел в последните години е да бъдем винаги в крак с най-съвременните научни достижения в клиничното хранене, касаещи интензивното лечение, хирургията, гастроентерологията, онкологията. Като част от ESPEN и на базата на дългогодишните традиции ще насочим нашето внимание към нарастващите и променящи се изисквания в тази област. Чрез организирането на LLL курс ще представим на вниманието на участниците съвременните подходи и нововъведения.

Поканените лектори са водещи български и чужди специалисти, които ще споделят своя опит и постижения в клиничното хранене.

Чрез подготвянето на научна програма, покриваща всички ключови проблеми и аспекти в клиничната практика се надяваме да удовлетворим всички нужди и очаквания на участниците в конференцията.

На водещите фармацевтични компании ще предоставим възможността да изложат най-съвременните си продукти.

Искрено вярвам, че участието Ви в ІІІ-та Национална конференция по Парентерално и ентерално хранене ще бъде полезно за Вас, Вашето професионално развитие и Вашите пациенти.

 С уважение,
Бригаден генерал проф. д-р Николай Петров, д.м.н.
Председател на Организационния комитет
Председател на БУЛСПЕН
Председател на Дружество на анестезиолозите в България