logoMBAL Varna

МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВ. АННА-ВАРНА” АД

 

logoMBAL Varna

 МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ “СВ. АННА-ВАРНА” АД

50 годишен юбилей

 

от създаването на първото българско извънстолично отделение за анестезиология , реанимация  и интензивно лечение  – ОАРИЛ  към Окръжна  болница  Варна   сегашна  МБАЛ  „Света Анна – Варна„

 

На 5.12.1965 година на територията на Многопрофилната Окръжна болница Варна – клинична база на Медицински Институт Варна се формира специализирано общоболнично отделение по анестезиология, реанимация и интензивно лечение под ръководството на                                          д-р Власаки Луков Власаков  /1965-1990/.    

 Първоначално екипът се състои от 4-ма лекари / д-р Нончо Мандов,          д-р Донка Пташникова  и    д-р Владо Георгиев / и  5 медицински сестри със ст.мед.сестра –  Снежана Караджова . 

В 1967 е открит модерен за времето си стационар, като този успешен  модел се използва през 1973 година от МНЗ за създаването на  ОАРИЛ-и   във   всички  окръжни  болници  на  страната.

 

 

ОАРИЛ  Варна остава дълго време единственото интензивно отделение в града като  приема за лечение пациенти с най-разнообразна  патология и се утвърждава като клиничен, учебен и консултантски център за                         цяла  Североизточна   България . Развитието на курортните комплекси в региона  налага  тясна кооперация с Водно-спасителната служба към Българския Червен Кръст и организирането на специален подвижен реанимационен екип – СПРЕ за борба с удавянията. Особено предизвикателство за колектива са масовите катастрофи в Белослав, и Девня   през   80-те години на миналия век  с извънредно голям брой тежко пострадали . 

Последователно начело на ОАИЛ  застават д-р Нончо Мандов,              доц.д-р Теменуга Станчева,  д-р Димитър Николов,   д-р Гинчо Христов  и   д-р Василка  Савова.

Сега тимът на ОАИЛ работи  ежедневно в 16-те  оперативни зали на клиниките и отделенията по висцерална -, гръдна -, съдова-,  детска хирургия, неврохирургия, ортопедия и травматология, УНГ, акушерство и гинекология, урология, вътрешна медицина  и след извършеният през 2015 година основен ремонт на стационара , разполага  с  11  интензивни легла ,  със съвременно оборудване  и  първия в страната модерен център за  специализирано  парентерално  хранене в  болнични и  домашни условия .