“Вярвания и  възприятия към парентерално хранене и хидратация на пациенти с авансирали карциномни заболявания“

Уважаеми колеги, 

Представяме на вашето внимание първо проучване на тема: „Вярвания и  възприятия към парентерално хранене и хидратация на пациенти с авансирали карциномни заболявания“ от авторски колектив:

Akiko AbeKoji Amano, Tatsuya Morita, Tomofumi MiuraNaoharu MoriRyoheiTatara,  Takaomi KessokuYoshinobu MatsudaKeita TagamiHiroyuki OtaniMasanori MoriTomohiko TaniyamaNobuhisa NakajimaErika NakanishiJun KakoDaisuke KiuchiHiroto IshikiHiromichi MatsuokaEriko Satomi, and Mitsunori Miyashita 

Целта на проучването е оценка перцепцията и готовността за съдействие от страна на самите пациенти и техните семейства за нуждата, ползите и  от парентералното хранене и хидратация(ПЕХХ). Анкетираните са разделени в две групи: Група I (без кахексия), Група II (с кахексия). Проучването обхваща 495 пациенти с напреднали онкологични заболявания, получаващи медицински грижи в 11 болници за продължително палиативно лечение из Япония за период от 1 календарна година.

         Публикацията обръща внимание на рестриктивните препоръки в протоколите на Европейското общество за клинично хранене и метаболизъм, Американското общество по клинична онкология и Европейското общество по медицинска онкология по отношение стартирането, продължителността и ефекта на ПЕХХ при пациенти с онкологично заболяване в напреднал стадий и ги съпоставя с отношението на самите болни и техните семейства. Освен поведенчески параметри в доклада са включени и антропометрични такива с цел обективизиране на резултатите. 

         Според данните от проучването, 60% от участвалите в него приемат парентералното хранене и хидратация като полезно, а 70% го смятат за стандартна част от медицинската помощ, която получават. 80% от анкетираните, обаче изпитват липса на достатъчно информация и знание по темата. В контраст с предходни проучвания, според които пациентите с кахексия имат по-специфични изисквания към метода на хранене, резултатите от настоящото показват, че няма разлика във възприятието по отношение на ПЕХХ в двете групи пациенти. 

         В заключение: повече от половината от анкетираните пациенти с напреднал карцином приемат ползите от ПЕХХ, въпреки усещането на недостатъчна информираност по темата и имат средни предпочитания към неговото приложение, независимо от наличието и ли отсъствието на кахексия. Негативната перцепция по отношение на ПЕХХ е по-ниска в групата с установена кахексия. 

         Пълният текст на публикацията можете на намерите тук.

         Изготвил: Д-р Иванела Кирилова (ВМА-София).