„ Втора актуализация и препоръки, спрямо диета с променена структура на храна и течности при възрастни, страдащи от орофарингеална дисфагия”

„ Втора актуализация и препоръки, спрямо диета с променена структура на храна и течности при възрастни, страдащи от орофарингеална дисфагия”

Уважаеми колеги, Уважаеми колги,Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Втора актуализация и препоръки, спрямо диета с променена структура…