СЪОБЩЕНИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

България, София 1431, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, тел/факс 359 02 92 30 570,

e-mail: kail_medfac@abv.bg

Председател: Проф. д-р Иван Смилов, дмн

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От 09 до 11 юни 2016  г. в хотел „Аугуста” гр.  Хисаря ще се проведе VІІ –та национална конференция за лечение на болката с международно участие, която се организира с подкрепата на Научното дружество на анестезиолозите в България, по следните научни теми:

 

Прочети още: СЪОБЩЕНИЕ

СЪОБЩЕНИЕ

Българското дружество по Анестезиология и интензивно лечение с прискърбие съобщава, че на 10.08.2015 год. след тежко боледуване пичина проф. Стоян Саев.

Той е роден на 20.09.1928 год. в гр. София, където завършва висшето си образование по медицина през 1952 год. Работи по разпределение в    гр. Шумен и Омуртаг, а през 1954 год. постъпва в ИСУЛ – София., където се насочва към специалността „Анестезиология и интензивно лечение”.

Академичното му развитие като асистент, старши асистент, доцент и професор е свързано със специализации в Копенхаген, Лондон, Стокхолм и др., а като лектор към СЗО е изнасял лекции в Майнц, Москва, Любляна, Ханой. Участва като съветник към СЗО в изграждането на анестезиологията и интензивното лечение в Индия, Монголия, Корея и Виетнам.

Проф. Саев е един от основателите на Катедрата по Анестезиология и реаниматология към МФ на ВМИ – София и неин ръководител от        1989 год. до пенсионирането му през 1994 год. Той е основател на Водното спасяване в България към БЧК, заслужил деятел на БЧК и дългогодишен негов председател.

Проф. Саев е с огромна педагогическа и научна дейности. Създал е десетки специалисти по анестезиология у нас и в чужбина. Има над 350 научни публикации и участия в научни форуми у нас и чужбина.

Със смъртта на проф. Саев, Българската анестезиология и медицина губят един изтъкнат специалист, педагог, учен и приятел.

Поклон пред светлата му памет!

Дружество на анестезиолозите в България

Посетители

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism