40 години от създаването на Клиниката по Анестезиология и интензивно лечение – УМБАЛ „Св. Георги“ – Пловдив

SvGeorgi 

Началото на това звено се поставя през 1968 год., когато към Катедрата по хирургически болести към Медицински институт – Пловдив се създава Център за анестезиология и реанимация. През 1974 год. на 16 октомври – денят на който Уилиям Мортън прави първата успешна демонстрация на обща анестезия, Центърът се обособява в Клиника по Анестезиология, реанимация и интензивна терапия (КАРИТ) с ръководител доц. д-р Банко Воденичаров. От 1991 год. на базата на КАРИТ се създава Катедрата по анестезиология, реанимация и интензивна терапия (понастоящем Катедра по Анестезиология, спешна и интензивна медицина) към Медицински университет – Пловдив. След пенсионирането на доц. д-р Б. Воденичаров, Клиниката по анестезиология и интензивно лечение (КАИЛ) се ръководи последователно от доц. д-р Панчо Николов, доц. д-р Султанка Попова-Бакърджиева, доц. д-р Маргарита Кадийска. Понастоящем началник КАИЛ е проф. д-р Чавдар Стефанов.

Лечебната дейност на КАИЛ включва анестезиологично обезпечаване на всички оперативни интервенции, с изключение на тези в кардиохирургията и изгарянията и интензивно лечение на критични състояния в оперативната и неоперативна медицина, с изключение на детски болести и токсикология. Ежегодно се провеждат над 22 000 анестезии и се лекуват в интензивното отделение над 1000 пациенти. От създаването на катедрата, в нея са защитени 7 дисертации за придобиване на образователната и научна степен „Доктор“ и една за научната степен „доктор на медицинските науки“. Пред публична защита са три дисертационни труда за степен „Доктор“ и един за „Доктор на медицинските науки“.

III-та Национална конференция по Парентерално и ентерално хранене

Председател: Бригаден генерал проф. д-р Николай Кирилов Петров д.м.н.

 

България, София 1606, бул. „Свети Георги Софийски” № 3

Катедра Анестезиология и интензивно лечение

Тел.: 02 / 922 5788; 02 / 922 5789, Факс : 02 / 922 6053, е – mail: ccbulg@abv.bg

 

                

                                         УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя на III-та Национална конференция по Парентерално и ентерално хранене /БУЛСПЕН/ с международно участие, който ще се проведе на 14-15 ноември 2014 год. в        гр. София.

Програмата на ІІІ-та Национална конференция по парентерално и ентерално хранене с международно участие.

Прочети още: III-та Национална конференция  по Парентерално и ентерално хранене

ID номера за получаване на сертификати на участниците в 4-ти Световен конгрес по интравенозна анестезия WORLD SIVA

(Участниците които не виждат номер срещу името си да се обръщат към фирмата организатор)

Anton Grigorov

Perun Malinov

Elena Hristova

Adriana Ivanovska                 323

Emilia Dimovska

Прочети още: ID номера за получаване на сертификати на участниците в 4-ти Световен конгрес по интравенозна...

Обръщение на проф. Петров за предстояща конференция

 

Председател: Бригаден генерал
проф. д-р Николай Кирилов Петров д.м.н.

 

България, София 1606, бул. „Свети Георги Софийски” № 3

Катедра Анестезиология и интензивно лечение

Тел.: 02 / 922 5788; 02 / 922 5789, Факс : 02 / 922 6053, е – mail: ccbulg@abv.bg

 

                                                          УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

 

За мен е огромно удоволствие да Ви поканя на ІІІ-та Национална конференция по Парентерално и ентерално хранене /БУЛСПЕН/ с международно участие, който ще се проведе на 14-15 ноември 2014 год. в         гр. София.

Прочети още: Обръщение на проф. Петров за предстояща конференция

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism