21 НАЦИОНАЛЕН КОНГРЕС ПО АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ 03-06 ОКТОМВРИ 2019

БЪЛГАРСКО ЧЕРНОМОРИЕ ХОТЕЛ СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОТ***** НЕСЕБЪР

Организиран с любезната подкрепа на :

БУЛСПЕН

ВОЕННОМЕДИЦИНСКА АКАДЕМИЯ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

NesebarHotel

 

 

Вижте повече информация тук

СКРЪБНА ВЕСТ

 

С К Р Ъ Б Н А     В Е С Т

 

 

gtziarski

 

На 02.03.2019 година след тежко боледуване почина професор Георги Царянски, дм.

Професор Царянски завършва медицинския факултет на Медицинска академия 1987 г.. След дипломирането си започва професионалният си път като ординатор в ОАРИЛ в болницата в Благоевград. През 1990 г. след конкурс постъпва в клиниката по анестезиология и интензивно лечение на болница “Св. Екатерина”. Последователно е избран за старши и за главен асистент. Специализирал е в Сърдечния център на Бохумския университет в Бад Ойенхаузен, Германия, Академичния медицински център - Амстердам, Холандия и Кардиологичния център в Кливланд, САЩ. През 2001 г. защитава докторска дисертация върху оценката на кръвообръщението след сърдечни операции. От 2002 г. е ръководител на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение към Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина”. От 2004 г. заема академична длъжност доцент и професор от 2016 година. Професор Царянски е един от водешите републикански консултанти по анестезиология и интензивно лечение, а през 2016 – 2017 е национален консултант.
Притежава богат опит в профилактиката и лечението на следоперативната дихателна недостатъчност, бъбречна недостатъчност, хемодинамичното и неврофизиологично мониториране. Има специален научно-практичен интерес в технологиите за оценка на минутния сърдечен обем на сърцето и системната хемодинамика при пациети със сърдечна трансплантация и на механична подкрепа на кръвообръщението. Върху тези проблеми са и неговите публикации, презентации и участието му в написването на над 60 медицински ръководства.

Професор Царянски е член на ръководството на Дружеството на анестезиолозите в България, Българското дружество по парентерално и ентерално хранене и Българската асоциация за изследване и лечение на болката, членува в Европейското дружество по сърдечна анестезиология и Европейската асоциация по интензивна медицина.

21-ви Национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие

Уважаеми колеги,

 

Предстои 21-ви Национален конгрес по Анестезиология и Интензивно лечение с международно участие, който ще се проведе от 3-6октомври 2019 г. в гр. Несебър, хотел „СОЛ НЕСЕБЪР РИЗОТ”. Очаквайте допалнителна информация.

С уважение :

Председател на Дружеството на анестезиолозите в България

чл. кор. проф. Николай Петров, д.м.н

5-та национална конференция на Българското дружество по парентерално и хранене ентерално с международно участие

От 26-28.10.2018 година във Военномедицинска академия се проведе 5-та национална конференция на Българското дружество по парентерално и хранене ентерално с международно участие.

Преди откриване на събитието беше проведен квалификационен курс на тема „ Ентерално хранене” с лектори проф. Е.Одисеева и проф.П.Тончев, който представлява модул от програмата за обучение в областта на клиничното хранене „The Life Long Learning”. Проф. Регина Комса представи тази инициатива предназначена за широк кръг медицински специалисти, която включва онлайн курсове и тренинг.

В научната програма взеха участие водещи специалисти от цялата страна – анестезиолози, реаниматори, интензивисти, хирурзи, гастроентеролози, ендокринолози и др. Специален гост на конференцията беше един от основателите на Европейското дружество по ентерално и парентерално хранене професор Петер Соетерс от университета Маастрихт, Холандия, който представи най-съвременните достижения на съвременната медицина в нарушенията на метаболитно-нутритивното равновесие и сподели своят опит в лечението им.

Изнесените доклади дискутираха новите предизвикателства от клиничната практика и доказаха, че клиничното хранене се обособява като дял на съвременната интензивна медицина с реален принос за по-бързо възстановяване на пациентите, скъсяване на болничния престой, намаляване на неговата себестойност и не на последно място подобряване на качеството на живот.

Отличени бяха презентациите на д-р Любомира Кънчева „Особености в храненето и метаболизма при пациенти на продължителна бъбречно заместителна терапия” и д-р Ралица Маринова "Аминокиселинен баланс при интензивно лечение - как, кога и колко?". Награда за най-добър постер получи д-р Петко Стефановски „Може ли ехографският метод да предотврати синдрома на Менделсон при хранене на болни с нарушение на мозъчното кръвообращение”.

Посетители

В момента има 8  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism