Румънското дружество по анестезиология и интензивно лечение (SRATI) организира 37 конгрес по анестезия и интензивно лечение с международно участие от 11 до 15 ти май 2011 в Синая – Румъния.



Румънското дружество по анестезиология и интензивно лечение (SRATI) организира 37 конгрес по анестезия и интензивно лечение с международно участие от 11 до 15 ти май 2011 в Синая – Румъния.

За повече информация http://www.sraticongres.ro/EN/

 

Гръцкото дружество по анестезиология (HSA) организира 19-ти Общогръцки конгрес по анестезиология от 12 до 15 май 2011 г., в Александруполис, един красив град в северната част на Гърция.



Организационният и Научният комитети ще оценят, ако предаде/придвижите приложената „Научна програма” на Вашето национално дружество с молба да информира своите членове, като обяви конгреса в сайта си, списание или друг начин, който Дружеството мисли за подходящо. Повече информация може да намерите на http://www.anaesthesia2011.gr/ ; http://www.anaesthesia2011.gr/en_site/en_index.html.


Очакваме да приветстваме нашите европейски колеги през идния май,


С най-добри пожелания,

Prof. Helen Askitopoulou, Dr Helen Mavrommati,

Председател на Научния комитет Президент на Конгреса

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism