СЪОБЩЕНИЕ

БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ И ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛКАТА

България, София 1431, бул. „Св. Г. Софийски” № 1, тел/факс 359 02 92 30 570,

e-mail: kail_medfac@abv.bg

Председател: Проф. д-р Иван Смилов, дмн

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

От 09 до 11 юни 2016  г. в хотел „Аугуста” гр.  Хисаря ще се проведе VІІ –та национална конференция за лечение на болката с международно участие, която се организира с подкрепата на Научното дружество на анестезиолозите в България, по следните научни теми:

 

1.Невропатична болка

2. Ревматоидна болка

3.Онкологична болка

4.Следоперативна болка и седация

5.Болка при амбулаторни операции и изгаряния

6.Алтернативни методи за лечение на болката

7. Етични и психологични проблеми на болката
8.Травма и болка

9.Физиотерапевтични методи за лечение на болката.


Форми на участие:

1.Пленарни доклади

2.Съобщения под формата на устен доклад (до 10 мин.)

3.Постери (90/120 см)

4.Дискусии около кръглата маса.

5.Сателитни симпозиуми

6.Европейска федерация за болката /ЕFP/ - симпозиум.


В рамките на конференцията ще се проведат два сателитни симпозиуми

на тема „ Болка в анестезиологията и интензивното лечение”

 

Краен срок за резюмета – 15 март 2016 г.

 

Срок за приемане на заявки за участие – 1 април 2016 г.

 

Такса участие: до 1 април 2016 – 80 лв, след 1 април - 100 лв.

 

За контакти: Проф. д-р Иван Смилов, дмн

и Камелия Динева на тел. 0899306177; FAX: 02 92 30 570.

Посетители

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism