XIX Конгрес ДАБ

 

Дружество на анестезиолозите в България

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788;

факс: +35929226053

ccbulg@abv.bg, www.anesthesiology.bg

                                  Президент: Генерал-майор, член-кор.  проф. Николай Петров, д.м.н.

 

 

 

Дружеството на анестезиолозите в България проведе своя 19-ти Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие.

 

Над 600 делегати и гости взеха участие в 19-ти Национален конгрес по анестезиология и интензивно лечение с международно участие, който се проведе в периода 22-25 октомври 2015 г. в гр. Несебър.

В рамките на форума началникът на Военномедицинска академия и президент на Дружество по анестезиология и интензивно лечение, генерал-майор член-кореспондент професор Николай Петров се срещна с професор Куирино Пиацеволи, президент на Световната асоциация по интравенозна анестезия (World SIVA). По време на конгреса беше проведен и двустранен симпозиум България – Румъния. 

Със специални грамоти от името на Дружеството на анестезиолозите в България, проф. Петров отличи доц. д-р Йорданка Ямакова, дм в категорията за най-добра орална презентация с тема „Неинвазивна вентилация при пациенти с остра хиперкаптична дихателна недостатъчност”. За най-добра презентация от друга специалност, призът получи началникът на клиника “Психиатрия” към ВМА полк. доц. Тони Славчев Дончев, дм, който представи  „Клинични инструменти за оценка на пациенти в делириум”. „Специфични сестрински грижи при пациенти след сърдечна операция с механично подпомагане от интрааортна балонна контрапулсация” на Нели Негриева – старша медицинска сестра на реанимацията в Национална кардиологична болница, беше отличена за най-добра сестринска презентация. Доц. Евелина Одисеева, дм и екип от КАИЛ – ВМА получиха грамота в категорията най-добра постерна презентация.

След проведено заседание на Борда на Дружество по Анестезиология и интензивно лечение беше гласувано д-р Власаки Власаков да бъде обявен за почетен член на Борда на дружеството.

Д-р Власаки Луков Власаков е роден на 18 март 1930 г. в гр. София, в семейство на лекар. През май 1955 г. завършва „Медицински факултет” в София. През май 1960 г. полага държавен изпит за специалност - получава диплом за „специалист” по хирургия, а през април 1961г.  - ИСУЛ/Медицинска академия/ - държавен изпит за специалност по анестезиология.

От 1965г. е организатор и ръководител на Отделението по анестезиология, реанимация и интензивна терапия /първо извънстолично отделение във факултетската болница-Варна/. От януари 1967г. до декември 1968 г. със стипендия от СЗО преминава едногодишен интернационален курс-Копенхаген, Дания в т.н. „Световни клиники” – световен център по анестезиология – Диплома от Медицински факултет Копенхаген.

Д-р Власаков има богата лекторска дейност, като в периода 1965-1989 г. чете лекции по анестезиология пред студенти III и V курс на ВМИ-Варна.

По време на работата си в ОАРИЛ /I степен/ д-р Власаков е въвел, практикувал и предал опита си и в други отделения и болници множество съвременни методики за лечение:

  • Комплексно лечение на шока – 1968г.

  • Форсирана диуреза и перитониална диализа – 1968г.

  • Централна венозна катетаризация – 1968г.

  • Централно венозно налягане – 1968г.

  • Кардио-пулмонална реанимация – 1963г.

  • Автохемотрансфузия

  • Микротрахеотомия – 1970 г.

      През дългогодишната си дейност д-р Власаков получава и редица награди: Народен орден на труда – златен 1981г.;  двукратен отличник на МНЗ и заслужил деятел на БЧК – златен медал.

      Участвал е самостоятелно и като съавтор в над 70 доклада на национални симпозиуми, конгреси, конференции в България.

 

Големият брой участници, високото професионално ниво на изнесените научни съобщения и доклади по време на 19-ти Национален конгрес по анестезиология и ингензивно лечение с международно участие,  за пореден път доказа, че Дружеството на анестезиолозите в България успешно изпълнява своята мисия за обединение и повишаване на квалификацията на своите членове, създава оптимални условия за теоретично и практическо развитие на тази специалност в България.

 

Удостоверение доц. д-р Власаки Власаков, дм

                   

Посетители

В момента има 6  гости и няма потребители и в сайта

Новини ESPEN

ESPEN.org

The European Society for Clinical Nutrition and Metabolism