Връзки

LogoWorldSilva

Европейско дружество по анестезиология и интензивно лечение - ESAIClgo esa

Европейско дружество по интравенозна анестезия - ЕuroSIVAEuroSILVA

Европейска академия по анестезиология

Международната асоциация за изучаване на болкатаlogoIASP

Световна федерация на дружествата на анестезиолозите - WFSA
wfsa-banner-full

Европейска фондация за обучение по анестезиология - FEEA
LogoFEEA

Европейско дружествоза регионална анестезия-ESRA
esra logo

Българско хирургическо дружество
LOGO BSS8

Европейско дружество по парентерално и ентерално хранене - ESPEN
LogoESPEN

Българското дружество по парентерално и ентерално хранене - БУЛСПЕН
LOGOBulspen