Конгресни презентации от Конференция на тема: “Сепсис – съвременни концепции”, Варна ноември 2010

Вижте презентациите тук.Вижте презентациите тук.