Управителен съвет

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ /БУЛСПЕН/

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н.

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

доц. Даниела Веселинова Попова, д.м.

доц. Регина Пенкова – Комса, д.м.

ЧЛЕНОВЕ:

1. Евелина Христова Одисеева, д.м.н.

3. доц. Регина Пенкова Комса, д.м.

4. доц. Георги Колев Казанджиев, д.м.

5. доц. доц. Даниела Веселинова Попова, д.м.

6. доц. Стефан Христов Лефтеров, д.м.

7. д-р Емил Илиев Кържин д.м.

8. д-р Венцислав Димчев Димов

КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

1. д-р Мирослав Ненков Ненков

2. д-р Емил Илиев Кържин, д.м.

3. д-р Константина Валериева Пенкова