полк. проф. Николай Петров, дмн е избран за лекар на годината 2012

.