Контакти

Българско Дружество по Парентерално и Ентерално хранене (БУЛСПЕН)

София 1606,

Бул. Георги Софийски 3

ВМА – Катедра Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение

Тел: +35929225788 +35929225788 

Факс: +35929226053

www.bulspen.bg

e-mail:  ccbulg@abv.bg 

 


Вижте по-голяма карта