EНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ.

Вижте статията тук.