EНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ В ИНТЕНЗИВНОТО ЛЕЧЕНИЕ.

 

Кристина Бучкова, Димитър Терзийски, Владимир Пенов*, Николай Петров

Катедра Анестезиология, Реанимация и Интензивно Лечение, ВМА – София

*Клиника по Чернодробно-Панкреатична и Трансплантационна Хирургия, ВМА – София

 

Изчерпването на нутритивните резерви на организма води до развитие на малнутриция, увеличаване на заболеваемостта и смъртността, удължаване на болничния престой и не на последно място, до нарастване на разходите. Честотата на малнутрицията и високият риск от развитие на такава по време на болничния престой налагат ранното започване на нутритивна терапия. Ентералният път се предпочита при функциониращ гастроинтестинален тракт. Начинът на хранене и използвания разтвор се определят от клиничното състояние на пациента, очакваната продължителност на нутритивната терапия, проходимостта на чревника и аспирационния риск. Необходимо е ограничаване на периодите на преустановяване на нутритивната терапия, а ефикасността на терапията се определя чрез серийно проследяване на метаболитните параметри.

 Вижте статията тук.