LLL PROGRAMME IN CLINICAL NUTRITION AND METABOLISM

 

Нутритивна оценка и техники

Модул 3.1 Нутритивна оценка

Модул 3.2 Телесен състав

Модул 3.3 Енергиен баланс

Модул 3.4 Хранително изследване на хоспитализирани деца

 

Малнутриция

Модул 5.1 Недохранване – Обикновено гладуване и Стрес гладуване

 

Ентерално/Парентерално хранене Субстрати

Модул 7.2 Имунонутриция при Ентерално и Парентерално хранене

 

Подходи към орално и ентерално хранене (ЕN) при възрастни

Модул 8.1 Индикации и контраиндикации за ентерално хранене

Модул 8.2 Орално хранене и хранене с течни храни

Модул 8.3 Техники за ентерално хранене

Модул 8.4 Формули за ентерално хранене

Модул 8.5 Усложнения и мониториране на ентерално хранене

 

Подходи към парентералното хранене

Модул 9.1 Индикации и контраиндикации за парентерално хранене

Модул 9.2 Техники на парентералното хранене

Модул 9.3 Съединения, лекарства и хранителни смеси при парентералното хранене

Модул 9.4 Мониториране и усложнения на парентералното хранене

 

Хранителна поддръжка при педиатрични пациенти

Модул 10.2 Парентерално хранене при педиатрични пациенти

Модул 10.3 Лечебно ентерално хранене при педиатрични пациенти

 

Хранителна поддръжка при стомашно-чревни заболявания

Модул 12.1 Компрометиран чревен тракт

Модул 12.2 Предизвикателства при лечението на чревнa недостатъчност и синдрома на скъсеното тънко черво

Модул 12.3 Хранене и стомашно-чревни фистули

Модул 12.4 Хранене при възпалителни заболявания на червата

 

Хранителна поддръжка при чернодробни заболявания

Модул 13.1 Хранителна поддръжка при остро чернодробно заболяване

Модул 13.2 Хранителна поддръжка при хронично чернодробно заболяване

 

Хранене при заболяване на панкреаса

Модул 14.1 Хранителна поддръжка при остър панкреатит

Модул 14.2 Хранителна поддръжка при хроничен панкреатит

 

Хранителна поддръжка при бъбречна недостатъчност

Модул 15.1 Остра бъбречна недостатъчност

Модул 15.3 Хранителна поддръжка при пациенти на хемодиализа (ХД)

Модул 15.4 Хранителна поддръжка при пациенти на перитонеална диализа

 

Хранителна поддръжка при травма и сепсис

Модул 16.4 Хранителна поддръжка при изгаряне

 

Нутритивен съпорт в периоперативния периоди

Модул 17.1 Отговорът на стреса и неговия ефект върху метаболизма

Модул 17.2 Инсулинова резистентност и глюкозен контрол

Модул 17.3 Хранителна поддръжка в околооперативния период

Модул 17.4 Хранителни цели в периоперативния период

Модул 17.5 Пациенти с травма

Модул 17.6 Подпомагане на оралното и парентералното хранене в следоперативния период

 

Хранителна поддръжка при пациенти в интензивни отделения (ICU)

Модул 18.1 Метаболитен отговор при стрес, енергийни нужди

Модул 18.2 Използване на макронутриенти в интензивни отделения

Модул 18.3 Основни принципи на мениджмънта и предписването на хранителна поддръжка

Модул 18.4 Пътища/начини на хранене в интензивни отделения

Модел 18.5 Използване на специални субстрати при хранителна поддръжка в интензивни отделения

 

Хранене при метаболитен синдром

Модул 24.1 Какво е метаболитен синдром?

Модул 24.2 Резистентност към инсулин: Идентификация и последствия

Модул 24.3 Промени/интервенции в стила/начина на живот при метаболитен синдром

Модул 24.4 Фармакологично лечение

 

Хранителна поддръжка при неврологични заболявания

Модул 25.1 Хранителни и метаболитни последствия при неврологични заболявания

Модул 25.3 Хранителна поддръжка при инсулт

Модул 25.4 Хранителна поддръжка при хронични неврологични заболявания

 

Хранителна поддръжка при карцином

Модул 26.1 Молекуларни механизми на мускулното изтощение/загуба при карциномна кахексия

Модул 26.2 Карциномна анорексия

Модул 26.3 Ползи и ограничения на конвенционалната хранителна поддръжка (CNS) при пациенти с карцином (CP)

Модул 26.4 Фармакологична и мултимодална терапия на карциномната кахексия

 

Хранително подпомагане при наследствени заболявания

Модул 29.4 Хранене при пациенти с муковисцидоза – въздействие и интервенция

 

Нутригеномика

Модул 34.1 Нутригеномика – Нови подходи в проучванията

Модул 34.2 От нутриентите към гените: Отговор към нутриентите

 

Хранене в напреднала възраст

Модул 36.1 Малнутриция в напреднала възраст: Епидемиология и последствия

Модул 36.2 Патофизиология – Саркопения

Модул 36.3 Хранителен скрининг и оценка

Модул 36.4 Изкуствено хранене

 

Хранителна поддръжка при респираторни заболявания

Модул 38.2 Цели, изпълнението им и резултати от хранителната поддръжка при пациенти с ХОББ. Какво научихме?

 

Virtual University in Clinical Nutrition
http://www.lllnutrition.com