УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

                      БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ

България, София 1606, бул. „Св. Г. Софийски” №3, тел: +35929225788;

факс: +35929226053

ccbulg@abv.bg

Президент: проф. Николай Петров, дмн

 

               

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

 

НА БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО ПАРЕНТЕРАЛНО И ЕНТЕРАЛНО ХРАНЕНЕ /БУЛСПЕН/

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Чл.кор. проф. Николай Кирилов Петров, д.м.н.

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛИ:

доц. Даниела Веселинова Попова, д.м.

доц. Регина Пенкова – Комса, д.м.

          

           ЧЛЕНОВЕ:

            1. Евелина Христова Одисеева, д.м.н.

            3. доц. Регина Пенкова Комса, д.м.

            4. доц. Георги Колев Казанджиев, д.м.

            5. доц. доц. Даниела Веселинова Попова, д.м.

            6. доц. Стефан Христов Лефтеров, д.м.

            7. д-р Емил Илиев Кържин д.м.

            8. д-р Венцислав Димчев Димов

 

            КОНТРОЛЕН СЪВЕТ:

 

            1. д-р Мирослав Ненков Ненков

            2. д-р Емил Илиев Кържин, д.м.

            3. д-р Константина Валериева Пенкова