“Вярвания и  възприятия към парентерално хранене и хидратация на пациенти с авансирали карциномни заболявания“

“Вярвания и  възприятия към парентерално хранене и хидратация на пациенти с авансирали карциномни заболявания“

Уважаеми колеги,  Представяме на вашето внимание първо проучване на тема: „Вярвания и  възприятия към парентерално хранене и хидратация на пациенти с…