„ Втора актуализация и препоръки, спрямо диета с променена структура на храна и течности при възрастни, страдащи от орофарингеална дисфагия”

Уважаеми колеги,

Уважаеми колги,
Предоставяме на Вашето внимание публикация на тема: „ Втора актуализация и препоръки, спрямо диета с променена структура на храна и течности при възрастни /над 17 години/ страдащи от орофарингеална дисфагия”с автроски колектив: Tina Hansen a, , Anne Marie Beck b, Annette Kjaesrgaard c, Ingrid Poulsen d, e
a Physical Medicine & Rehabilitation Research e Copenhagen, Department of Occupational Therapy and Physiotherapy, Copenhagen University Hospital
Amager and Hvidovre, 2650, Hvidovre, Denmark
b Unit for Dietetics and Nutrition Research, Copenhagen University Hospital Herlev and Gentofte, 2730, Herlev, Denmark
c Hammel Neurorehabilitation Centre and University Research Clinic, Aarhus University, 8450, Hammel, Denmark
d Department of Clinical Research, Copenhagen University Hospital Amager and Hvidovre, 2650, Hvidovre, Denmark
e Research Unit Nursing and Health Care, Health, Aarhus University, 8000, Aarhus C, Denmark

          Дисфагия, известна още като орофарингеална дисфагия, е името дадено на разстройство на процеса на преглъщане, което предотвратява безопасното приемане на храна и течности от устата към стомаха.

Основните акценти в публикацията са:

 • Дисфагията не е заболяване, а често е симптом на основно заболяване, като появата на орофарингеална дисфагия може да достигне над 70%, при пациенти с неврологични нарушения и при такива с тумори в областта на главата и шията;
 • Има Международна инициатива по стандартизация на диетата за болни страдащи от дисфагия от 2016 г., когато са направени насоки и препоръки отностно подходящата гъстота и консистенция на храни и напитки;
 • Сгъстяването на течностите, промяна в консистенцията на твърди храни, скоростта и честотата на хранене се индивидуализират спрямо изискванията на всеки пациент;
 • Едно от най-сериозните усложнения е аспирационната пневмония;
 • Настоящото проучване има за цел да сравни резултатите, спрямо тези направени предходните години, довели до стандартизация на диетата за болни страдащи от дисфагия, като се води в 4 насоки:
  1. дали подобрява значително качеството на живот;
  2. дали намалява степента на поява на аспирационна пневмония;
  3. дали подобрява степента на рехидратация и нутритивен статус;
  4. как се възприема от пациента.
 • Стига се до заключение, че сгъстяване на течностите и модифициране консистенцията на храната, не води до подобряване на качеството на живот, а същевременно не се отчита значимо намаляване степента на усложнения.

Пълния текст, прочетете тук.

Изготвил: Д-р Стилиан Добрев ( ВМА-София)